Derfor er Mercedes futuristiske sportsvogn en film værdig

Hvorfor EU er udemokratisk og hvad man kan gøre ved det

– Mest fundamentalt er det et problem at der ikke er nogle konkurrencefyldte valg for politisk lederskab.

– Der opstår et problem med demokratisk gyldighed, når de valgte nationale politikere og de der vælges til Europa-parlamentet, ikke er i konkurrence om indholdet af EU-policies.

– Selvom der er folkeafstemninger om forskellige EU-politikker som fx om man vil være med i ØMU’en, er problemet med disse at vælgerne kun tager stilling til enkelte EU-policies. De opfatter folkeafstemningerne som en ineffektiv mekanisme der skal fremme dag-til-dag konkurrence mellem policy-platforms og som en artikulation og opposition i eu-policy processer.

– Der er øget demokrati på det europæiske niveau, når man kigger på partiorganisering og konkurrence i det europæiske parlament. – partier der er ideologisk mere ens stemmer ofte mere sammen.

– Partiernes magt i det europæiske parlament har udviklet sig, når man kigger på deres indflydelse på policy-outcomes.

– Medlemmer af Europa parlamentet stemmer mere sandsynligt på deres europæiske parti kollegaer end på deres nationale partiledere, når der opstår en interessekonflikt mellem disse.

– Der er også øget policy-konkurrence inde i ministerrådet.

– Der er en mangel på tilslutning mellem den stigende demokratiske politik inde i europa parlamentet, i det europæiske råd og befolkningens holdninger. Når politisk adfærd ikke forbindes med elektoral konkurrence i EU institutionerne er det umuligt for vælgerne at straffe medlemmerne i det europæiske parlament eller regeringer for ikke at stemme rigtigt à regeringens ”responsiveness” falder derfor.

Hvordan kan EU blive mere demokratisk? – Nogle institutionelle design ændringer

– Den højnede demokratiske opførsel man ser i rådet og parlamentet skal udvikles mere
– Man skal tillade en større sammenhæng mellem vælgernes præferencer og koalitioner og justeringer i EU institutioner, og dette behøver ikke at kræve en stor forfatningsmæssig ændring.
– Ministerrådet skal være mere transparent, så der skal offentliggøres stemme journaler, man skal også tillade offentligheden, vha. Medierne, at kunne følge med i hvem der foreslog hvad, hvilke koalitioner der blev dannet, hvilke ændringer der fejlede og hvem der var på vinder siden og taber siden.
– EU er udvidet til 25 medlemslande, hvilket betyder at de vil komme til at minde mere om en klassik legislature, hvor der er standard regler om arbejde, agenda kontrol og ændringsrettigheder, og hvem der får hvad, hvornår og hvordan skal være offentligt kendt
– De politiske funktioner i kommissionen såsom at lave et arbejdsprogram for 5 å eller at lave sociale love, skal være åben for grundig konkurrence og kritik, og denne skal ikke opfattes som eu-skepticism, men som et essentielt element i EU som demokrati.
– Der skal være mere transparens og åbenhed i processen hvor en ny kandidat stiller op til kommissionen.

Opsamling:

– En vigtig udfordring for EU er at skabe institutioner der skaber responsive til vælgernes præferencer.
– Der mangler en tilknytning mellem udviklingen af demokratisk konkurrence i rådet og parlamentet og opdelingerne der er i EU society. Man skal se hvem der er vindere og tabere i potentielle policy agendas.
– Det der virkelig mangler er at politiske eliter forpligter sig til at åbne op for mere politisering af EU agendaen, ved fx at lave en valgkamp for at blive kommissær president, hvor regeringer og nationale og europæiske partier bakker op om forskellige kandidater og policy platforme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *